Hvordan arbejder rolferen?

Et rolfingforløb omfatter normalt 10-12 sessioner, hver af ca. 1 times varighed.

 

Inden det manuelle arbejde, analyserer jeg klientens krop. Dette foregår ofte ved hjælp af et spejl, så klienten selv kan se med.

 

Jeg fortæller, hvad jeg ser og fortæller, hvad målene er for den enkelte behandling, og hvad målene er for de samlede 10 rolfing behandlinger.

 

Til at bearbejde bindevævet anvender jeg hænder, knoer og underarme/albuer.

 

Jeg arbejder med åndedrætsrytmen, den indre opmærksomhed og andre kropssignaler. Der skabes bedre forbindelse mellem organismens indre og ydre væv, og kroppen lærer gradvist de nye bevægelsesmønstre.

 

Rolfing er en lyttende kropsterapi, ikke aggressiv eller konfronterende. Behandlingen er altid tilpasset den enkelte klient. Der er ikke to personer, der skal have samme behandling.

 

Hver rolfingsession tager udgangspunkt i den foregående, og resultaterne bygges gradvist op. Processen genopbygger den naturlige balance mellem kroppens enkelte ”blokke”.

 

Det anbefales at få 10 behandlinger med ca. 7-14 dages interval, men det er ikke noget krav. Der kan gives enkelt behandlinger, hvor der arbejdes med specifikke problemer. Det skal understreges, at enkeltbehandlinger ikke kan sammenlignes med et forløb på 10 behandlinger, hvor hele kroppen bearbejdes.